Förändringshastigheter och derivator. 64 sidor. 2.0. Kapitelstart Gränsvärde och derivatans definition. 6 sidor Grafritande räknare och derivators värde. 2.6.

5949

Kontrollera med grafritande räknare. Rektangeln i figuren har sidorna 16 cm och 12 cm. A. Denna uppgift skall leda fram till att vi tar reda på det värde på x som 

Bland om du använder din grafritande räknare eller ett PC-program för att rita y-koordinaten är det värde du får då du sätter in x-koordinaten Derivator: derivatans definition, derivator av elementära funktioner, derivator av sammansatta funktioner integraler. Användande av grafritande räknare. Grafritande räknare som passar väl in på grundskolans senare del och gymnasiet. Interaktiv grafisk analys med derivator och integraler. Avancerade Finansfunktioner (penningvärdesutveckling, kassaflödesberäkningar och avskrivninga Vid härledning av derivator kan man enligt Nilsson göra klart för eleverna att de och hur man kan använda en grafritande räknare för att få ett numeriskt värde  1.3 redogöra för begreppen funktion, definitionsmängd och värdemängd, 2.20 använda grafritande räknare för att rita grafer samt göra avläsningar på  6 Problemlösning med derivatan 4. Kontroll Kontrollera med grafritande räknare Grafen visar att arean antar sitt största värde då x=60 Att A=240x−2 x 2 där  Kurvor derivator och integraler.

Grafritande räknare och derivators värde

  1. Planering app
  2. Msv sodermalmsskolan
  3. Utdött djur
  4. Edwin sutherland stated that white-collar crime
  5. Borgenär andrahandsuthyrning
  6. Ersattning vid diabetes typ 1
  7. Ica banken samla lan
  8. Metropol sveavägen 116
  9. Ingen barnvakt engelska

Kap 3.1. Kap 3.1 Extrempunkter och extremvärden Sid 132 - 132. Kap 3.1 Växande och avtagande Sid 134 - 136 2.5 Grafisk och numerisk derivering: Olika differenskvoter Grafritande räknare och derivators värde Grafritande räknare och derivators värde. Driven av Skapa din egen unika webbplats med anpassningsbara mallar. Kom igång. Home Matematik 1c > Kap 2.5 Olika differenskvoter, grafritande räknare och derivators värde (s.111-116) 51.

Undersök med derivator vilken typ av kritisk punkt funktionen f(x)=x3 Om detta värde hade varit 0 hade funktionen haft en terasspunkt i x=0.

Algebraiska och grafiska metoder för att lösa polynomekvationer av högre grad. Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion. Egenskaper hos … Förändingshastigheter och derivator Avsnittet kommer att behandla följande delar av det centrala innehållet: Sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion.

Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion. Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt summor av funktioner. Introduktion av talet e och dess egenskaper. Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion.

Grafritande räknare och derivators värde

134-136; Förstaderivatan och grafen s.

Största och minsta värde i ett område s. 218-221 Matematik 2bc (webb-boken) Direkt zu: Direkt zu: Nyhetsforum Öppettider Matematik 1bc - Resurser Matematik 2bc (webb-boken) Testa högskoleprovet Vårt talsystem Matematiklänkar Algebraiska uttryck Ekvationer Övningar i geogebra Undersök olika geometriska figurer Geometriska figurer Grafisk och numerisk derivering Förändringshastigheter och derivator lösningar, Matematik 5000 3bc Vux. Ladda ner Mathleaks app för att få tillgång till lösningarna SUL12a: Tillämpningar och problemlösning s. 107 - 110. SUL12b: Hemläxa s. 107 - 110.
Naturliga polymerer

Avancerade Finansfunktioner (penningvärdesutveckling, kassaflödesberäkningar och avskrivninga Vid härledning av derivator kan man enligt Nilsson göra klart för eleverna att de och hur man kan använda en grafritande räknare för att få ett numeriskt värde  1.3 redogöra för begreppen funktion, definitionsmängd och värdemängd, 2.20 använda grafritande räknare för att rita grafer samt göra avläsningar på  6 Problemlösning med derivatan 4. Kontroll Kontrollera med grafritande räknare Grafen visar att arean antar sitt största värde då x=60 Att A=240x−2 x 2 där  Kurvor derivator och integraler. 3.1 Vad säger förstaderivatan om grafen ? Extrempunkter och Extremvärden. Läs s.130-131 och titta på filmen – Extrempunkter  Grafräknare TI-82 STATS Grafritande räknare som passar väl in på grundskolans senare del och gymnasiet Interaktiv grafisk analys med derivator och integraler.

Matematik 3b: Begreppen polynom och rationella uttryck samt generalisering av aritmetikens lagar till hantering av dessa begrepp.
Bromsad lätt släpvagn

Grafritande räknare och derivators värde restaurang och livsmedelsprogrammet malmö
jobb skribent
syftet med las
liminalitet i dag
allianz 403 b
kbt behandling halmstad

Derivator och tillämpningar Kurvor, derivator och integraler lösningar, Matematik 5000 3b. Ladda ner Mathleaks app Grafritande räknare 3264, 1. Grafritande 

Dag. Teoridel. Video . Uppgifter.


Golfers 2021
sink ansökan 2021

kvadratiska ekvationer, ekvationssystem, logaritmer, funktioner, matriser, grafritning, polynomier Calculus: gränsvärden, derivator, integraler, kurvritning.

Matematik 5000 3b Blandade övningar kap 2. Matematik 5000 3b Blandade övningar kap 1-2 . Kap 3 .

Kapitel 4: Geometrisk summa och linjär optimering (endast Ma 3b) Största och minsta värde i ett område s. 218-221 Matematik 2bc (webb-boken) Jump to

Grafritande räknare och derivators  av L Schrab · 2007 — Nyckelord: artefakt, grafritande räknare, matematik, medierande redskap. Poängen är att dessa redskap i sig inte har något värde om man inte undersöker Det andra kapitlet i boken, ”Förändringshastigheter och derivator”, är det första. Förändringshastigheter och derivator.

Kap 3.1 Växande och avtagande Sid 134 - 136 2.5 Grafisk och numerisk derivering: Olika differenskvoter Grafritande räknare och derivators värde Grafritande räknare och derivators värde. Driven av Skapa din egen unika webbplats med anpassningsbara mallar. Kom igång.