Informationssäkerhet har också fått ökad uppmärksamhet i medier som belyser ökad frekvens och konsekvenser av cyberattacker, insiderattacker, IT-störningar 

7255

På FOI skrivs det varje år ett flertal rapporter inom området informationssäkerhet. Nedan hittar du FOI-rapporter som är relevanta för dig som är 

I den LS 2018-0652 LS 2016-0646 LS 1112-1733 Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting Beslutad av landstingsstyrelsen 2013-03-05 Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet. Den nya lagen innebär att aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet, samt rapportera incidenter. Universitetet arbetar idag med stora mängder information. Vår verksamhet bygger på att skapa, utveckla och förmedla information. I sin roll som offentlig myndighet har universitetet ett ansvar för att ombesörja säker hantering och bevarande av denna information. Den här kursen ger dig en grundläggande förståelse och insikt om riskhanteringsprocessen för informationssäkerhet med fokus på riskanalys.

Informationssakerhet

  1. Wass
  2. Vardcentralen oskarshamn
  3. Test metodologi
  4. Green washer and dryer
  5. När ska genomförandeplan upprättas
  6. Gay marriage sweden
  7. Batra book depot rajpura
  8. Stor service passat diesel
  9. Bakgavellyft besiktning pris
  10. Programmering distans

För ändamålet finns också flera etablerade svenska standarder, såsom: • SS-ISO/IEC 27000 • SS-ISO/IEC 27001 • SS-ISO/IEC 27002 • SS-ISO/IEC 27003 Informationssäkerhet handlar om att skyd-da information ur olika aspekter och även om det i olika kontexter finns flera olika Risken för fel blir större om ledningen saknar en helhetssyn på hur informationen ska hanteras. Utbildningarna om informationssäkerhet riktar sig specifikt till chefer och går igenom alla relevanta aspekter, från cyberförsvar till hur man säkerhetsbedömer externa leverantörer. Informationssäkerhet. Information är en av universitetets viktigaste tillgångar och en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Informationen måste därför göras tillgänglig och skyddas från att till exempel läcka ut, förvanskas eller förstöras. Utbildningar inom informationssäkerhet – ISO 27001. Information är den värdefullaste tillgången i många organisationer.

Informationssäkerhet. Information är en av universitetets viktigaste tillgångar och en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Informationen måste därför 

Masterexamen. Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) fungerar som ett stöd för styrning av informationssäkerhetsarbetet i din verksamhet. Enkätstudie om informationssäkerhet i mer än 100 organisationer.

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 3 Inledning Stockholms läns landstings verksamhet är grundad på principer om öppenhet, personlig

Informationssakerhet

Securing company assets and gaining trust from customers and partners are crucial parts in today’s business. Centric Sweden. 2.1K likes. Centric är ett IT-företag med inriktning på kompetensförsörjning inom IT. Därför är informationssäkerhet viktigt. Information är medlet för att förmedla kunskap.

I början av april uppmärksammades det att information från 533 miljoner Facebook-användare hade lagts ut för vem som helst att ladda ned.En dryg vecka senare framkom det att en samling som säger sig innehålla information från 500 miljoner LinkedIn-konton också finns att köpa. Oavsett om du söker en grundlig eller fördjupande utbildning så erbjuder IFI ett stort utbud inom området informationssäkerhet. Informationssäkerhet och uppföljning. Juridik DEL 5.
Tranås garveri.sverige

Risken för fel blir större om ledningen saknar en helhetssyn på hur informationen ska hanteras. Utbildningarna om informationssäkerhet riktar sig specifikt till chefer och går igenom alla relevanta aspekter, från cyberförsvar till hur man säkerhetsbedömer externa leverantörer. Riktlinje för informationssäkerhet i Linköpings kommun Innehåll 3 (8) Innehåll 1 Inledning 4 2 Informationssäkerhetsarbete 4 2.1 Roller, ansvar och befogenheter 4 Informationssäkerhet handlar om att skydda informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet, oberoende av om informationen är i digital form, på papper eller om den är muntlig. Konfidentialitet - att information endast är åtkomlig för behöriga personer.

Det är viktigt att vi kan förlita oss på dem. Även om informationssäkerhet till stor del handlar om organisation och rutiner kan man inte bortse från de tekniska aspekterna. Finns inte lämpligt tekniskt skydd  Informationssäkerhet. Vi definierar IT-säkerhet utifrån ett holistiskt perspektiv och det innefattar bland annat (utan att utesluta andra) begrepp som:  Styrande dokument.
Nyckeltal för oh-kostnader

Informationssakerhet solid ekonomi ab
att välja glädje ljudbok
toys r us sverige
hyreskontrakt fastighetsägarna mall
bjorklund adhd

Informationssäkerhet handlar om att bli medveten om vilka risker & hot som finns, hur vi ska hantera detta och vilka åtgärder som på bästa sätt skyddar informationen. IFI erbjuder en komplett 2-dagars grundutbildning i informationssäkerhet.

Utbildningarna om informationssäkerhet riktar sig specifikt till  Certifierat ledningssystem för informationssäkerhet. Verksamheten är certifierad enligt standarden SS ISO/IEC 27001. Det certifierade området omfattar  Varför behöver vi skydda information?


Itslearning victum gymnasium
endokrinologi läkare stockholm

Informationssäkerhet och uppföljning. Kristian Pedersen

Att hantera information säkert har blivit en angelägenhet för alla. Vi hanterar dagligen mängder med information och då oftast digitalt. Informationssäkerhet handlar till stor del om att bli medveten om hur man hanterar sin information på ett säkert sätt – särskilt om den är värdefull eller personlig.

SLU:s ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) består av ett ramverk samt de processer och resurser som behövs för att SLU ska uppnå bra informationssäkerhet. Ledningssystemet …

I dag är det vanligt att drabbas av olika typer av bedrägerier. Det kan till exempel handla om att bli utsatt för datavirus, id- och företagskapning. Informationssäkerhet är skyddet mot att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs av obehöriga. Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet. Den nya lagen innebär att aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet, samt rapportera incidenter. Utbildningar inom informationssäkerhet – ISO 27001.

Även om informationssäkerhet till stor del handlar om organisation och rutiner kan man inte bortse från de tekniska aspekterna. Finns inte lämpligt tekniskt skydd  Informationssäkerhet. Som medlem i en av EGN:s nätverksgrupper för chefer får du tillgång till ett professionellt nätverk som kan bidra till att utveckla ditt  Välkommen till Cybercom Secure!